Projekt av EA Mark

Grundarbete

Vi har utfört grundarbete vid tillbyggnad till befintlig bostad, samt inför byggande av garage.

Dränering & Plattläggning

Vi har gjort dränering och plattläggning till en villa.

Stallrenovering

Vi har gjort grundarbete vid renovering av ett stall.

Avloppsanläggning

Anläggning av nytt avlopp och infiltration.

Anläggning av mur

För att jämna ut höjdnivåer i landskapet är en mur ett vackert och bra alternativ.

Villagrund

Arbete med en villagrund i Växjö.

Matjord

Smidigt och effektivt sätt att sortera matjord.

Villagrunder

Anläggning av 3 stycken villagrunder.

Entré

Markarbete vid byggnation av entré.

Dränering & Anläggning

Dränering av villa och anläggning av trädgård.

Markarbete

Markarbete inför gjutning av betongplatta. Ska bli en förlängning av köket.

Markarbete vid tillbyggnad

Markarbete i samband med en tillbyggnad. Nyanläggning av avlopp/infiltration. Justering av trädgård. Projektet görs tillsammans med EA Bygg.